Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.

Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.

Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.

Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.

Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu “Acil Kaçış Planı” hazırlanması sağlanır.

Yapı alanının özelliklerine, çalışan barakalarının ve diğer tesislerin boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulması konusunda işverene tespit ve önerilerde bulunulur.

Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli bakımlarının ve mevzuata uygun sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanır.

Yangın söndürme ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre işaretlenmesi ve işaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olmasının sağlanması yönünde işverenle birlikte ortak çalışma yapılır.