Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;

Acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,

Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,

Dokümantasyon,

Tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Risk değerlendirmesi sonuçları.

Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

Sabotaj ihtimali gibi hususlar dikkate alınarak acil durumlar belirlenir.