İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,

Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,

Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,

İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,

Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,

Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.