Bağlar Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:15

Canel Plaza Kat:5 İç Kapı No:55 Bağcılar/İSTANBUL

Tel: 0212 655 66 84

BİZE ULAŞIN
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Twitter Icon
 • White Google+ Icon

Dünya OSGB KKD Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Danışmanlık Tic. A.Ş.

HİZMETLERİMİZ

DÜNYA OSGB OLARAK ÖNLENEBİLİR TÜM KAZALARI ÖNLEMEK MİSYONUMUZDUR.

BASINDA BİZ

 

 

 

 

 

Mühendisliği yaşam şekli olarak belirlemiş bir ekiple kurulan Dünya OSGB, bugün birbirinden farklı alanlarda sektörünün öncüsü olan 300’den fazla şirkete, bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sağlık personeli ve teknikerlerden oluşan güçlü ve deneyimli bir ekiple, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet sunmaktadır. 

Dünya OSGB olarak, iş dünyasının içinde, her biri kendi sektörünün öncüsü olan inşaat, ağır metal sanayi, endüstriyel tesisler, fabrikalar, alışveriş merkezleri, tekstil, mağazacılık, otomotiv, uluslararası taşımacılık, liman işletmeleri gibi birçok farklı sektöre, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmaktayız. 

Amacımız, her bir çalışanın işini yaparken en sağlıklı koşullarda çalışması ve güvende olmasıdır. Her meslek, ülke ekonomisine önemli bir katkıda bulunurken bu işlerin insana yakışan en iyi koşullarda yapılmasını sağlamak, çalışanların kısa ve uzun vadede, işten kaynaklanan sağlık sorunları yaşamasını önlemek gibi, yaşama dokunan, hata affetmeyen bir iş yaptığımızın bilinciyle çalışıyoruz. 

Çerçevesi kanunlarla belirlenmiş bir iş yaparken sunduğumuz bilgi, tecrübe, ciddiyet ve özen, şirketimizin ismini, kendi alanının en iyilerinden biri yapmaktadır. 
 

Dünya OSGB AŞ, teknoloji, hizmet sunulan alanlarda sektörel bilgi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yurt dışındaki deneyimleri de bünyesinde barındıran global bir bakış açısı içeren yüksek hizmet anlayışı ve mevzuata hakimiyet gerektiren bir alanda deneyim sunmaktadır. 

İlk günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da hedefimiz, müşteri portföyümüzü büyütüp çalışan sayımızı artırarak; yüksek teknolojiye uyumlu şekilde, ülkemizde henüz çok yeni olan İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetinin güçlü ve tecrübeli bir temsilcisi olarak yolumuza devam etmektir.  

HAKKIMIZDA

GRUP ŞİRKETLERİMİZ

 
 
 
 

REFERANSLARIMIZ

 
 

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİMİZ

1)REHBERLİK

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlamak.

 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde meydana gelen ramak kala  olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

2)RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve risk değerlendirmesinin uygulanmasına katılmak.

 •  Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

3)ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması.

 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

 4) EĞİTİM

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak, uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİMİZ

1)REHBERLİK

 • Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı, işin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasını sağlamak.

 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılmak.

 • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerini de dikkate almak.

 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını izlemek.

 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

 • İşyerinde meydana gelen ramak kala olayları nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

2)RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve risk değerlendirmesinin uygulanmasına katılmak.

 • Risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 • Özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.

3)SAĞLIK GÖZETİMİ

 • Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak.

 • Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

 • Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak periyodik muayeneleri tekrarlamak.

 • Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

 • Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yapmak.

 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek.

 • Gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

 • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yapmak.

 • İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak.

4)EĞİTİM

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

 • Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler konusunda bilgilendirmek.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİMİZ

 • İş yeri hekimi ile birlikte çalışmak.

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

 • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

 • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

 • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

 • İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

 • İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

 • İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ HİZMETİMİZ

 • İşyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere ;

 • Tehlikeleri tanımlama

 • Riskleri belirleme ve analiz etme

 • Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması

 • Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması

 • Uygulamaların izlenmesi

 • Dokümantasyon

 • Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

 • Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

 • Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceği belirlenir.

 • Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Acil Durum Planı

 

 • Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;

 • Acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,

 • Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,

 • Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,

 • Dokümantasyon,

 • Tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

 • Risk değerlendirmesi sonuçları.

 • Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

 • İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

 • Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

 • Sabotaj ihtimali gibi hususlar dikkate alınarak acil durumlar belirlenir.

İş Güvenliği Eğitimleri

Genel Konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık Konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

ç) İlkyardım

Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Yapı ve maden işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp;

 1. Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,

 2. Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,

 3. Radyasyon içeren çalışmalarda,

 4. Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,

 5. Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,

 6. Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,

 7. Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,

 8. Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,

 9. Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde, riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen  kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanır.

Yangın Güvenliği

 • Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.

 • Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.

 • Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.

 • Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.

 • Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu “Acil Kaçış Planı” hazırlanması sağlanır.

 • Yapı alanının özelliklerine, çalışan barakalarının ve diğer tesislerin boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek azami kişi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ile gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulması konusunda işverene tespit ve önerilerde bulunulur.

 • Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli bakımlarının ve mevzuata uygun sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanır.

 • Yangın söndürme ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine göre işaretlenmesi ve işaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olmasının sağlanması yönünde işverenle birlikte ortak çalışma yapılır.

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup;

 1. Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek,

 2. Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek,

 3. Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,

 4. İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,

 5. Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,

Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

OSGB (ORTAK SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ) HİZMETİMİZ

 •  

 • Sözleşme yapılan işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütmek.

 • İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunmak.

 •  İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlayarak onaya sunmak.

 •  Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlamak.

 •  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasını sağlamak.

 •  İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını sağlamak.

 •  Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlamak.

 •  Çalışanların yürüttüğü işler, işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlamak.

 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık  Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2016 İlkin Kocabaş

© 2016 İlkin Kocabaş

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
Eliz